Zemní práce​

Zemní práce

V současné době, kdy se zemní práce stávají stále sofistikovanějšími, hrají technologie, jako je 3D modelování, klíčovou roli. Pásová rypadla a dozery vybavené touto technologií přinášejí revoluční změny v oblasti efektivity, přesnosti a bezpečnosti.

Pásová Rypadla 30 – 50 t a Buldozery s 6-ti Směrnou Radlicí

Pásová rypadla s hmotností 30 až 50 tun jsou základem pro těžké zemní práce. V kombinaci s 6-ti směrnými radlicemi na buldozerech tato technika umožňuje přesnou a efektivní manipulaci s půdou a materiály.

Kooperace Firem a Rozsah Prací

Díky spolupráci různých firem dojde k synergii, která umožňuje provádění široké škály zemních prací a HTÚ (hutnění těžkými úpravami). Tato práce zahrnuje vše od skrývek ornic, odkopávek, stabilizací zemin až po konstrukční vrstvy ze štěrkového drcení.

Skrývky Ornice a Hlušiny, Odkopávky a Těžba Zemin

Zemní práce začínají skrývkami ornice a hlušiny, což je důležité pro ochranu úrodné vrstvy půdy. Následují odkopávky a těžba zemin, které mohou zahrnovat jak menší, tak i rozsáhlé plochy.

Rekultivace a Příprava Zemní Pláně

Rekultivace ploch a příprava zemní pláně jsou dalšími klíčovými fázemi, kde je důležitá preciznost a efektivita. Stabilizace zemin, konstrukce násypů a recyklace za studena RS CA jsou procesy, které přispívají k udržitelnosti a efektivitě projektů.

Terénní Úpravy a Realizace Vodních Ploch

Terénní úpravy, včetně svahování zářezů a finální úpravy ploch, jsou nezbytné pro dokončení mnoha stavebních a krajinářských projektů. Realizace vodních ploch a odbahnění rybníků jsou příklady specializovaných zemních prací, které vyžadují specifickou techniku a dovednosti.

Rypadla

Pásová rypadla a dozery disponují technologií 3D. Pásová rypadla 30 – 50 t

Buldozery

Buldozery 6-ti směrná radlice

Kooperace

Díky kooperaci našich firem provádíme zemní práce a HTÚ od skrývek ornic, odkopávek, stabilizací zemin až po konstrukční vrstvy ze ŠD

Práce se zeminami

Odkopávky a těžba zemin od menších až po rozsáhlé plochy
- Rekultivace ploch
- Přípravy a urovnání zemní pláně
- Stabilizace zemin
- Konstrukce násypů

Recyklace

Recyklace za studena RS CA

Úpravy

Konstrukce vrstev ze ŠD apod.
- Terénní úpravy, svahování zářezů a finální úprava ploch
- Realizace vodních ploch, odbahnění rybníků apod.

Udržitelnost

Zavázali jsme se udržovat zdravé a bezpečné prostředí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.

Dodržujeme osvědčené postupy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.